+90 536 963 94 31
Zeynep Gambetti ile Arendt Okumaları

Zeynep Gambetti ile Arendt Okumaları

Kamp Tanıtımı

Zeynep Gambetti’nin katılımı ve izleği ile yürütülecek olan bu dersler, Hannah Arendt kadar tepki yaratan ama bir o kadar da ilham kaynağı olan bir düşünürün nev-i şahsına münhasır siyaset kuramını yapısalcı ve materyalist bir izlek üzerinden okumayı öneriyor. Arendt’in özgün sorunsalını birtakım anahtar kavramlar üzerinden tartışmayı içeren bu izlek, Arendt’e giriş niteliğini taşımaktan çok Marx, Deleuze, Althusser ve Foucault gibi düşünürler aracılığıyla farklı bir Arendt okuması ortaya koymayı hedefliyor. 

Bu hafta birinci oturumunu gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz için başvuru formuna profilimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Katılım sınırlıdır, katılacak olanlara okuma metinleri mail yoluyla gönderilecektir.

 

Başvuru Formu

 

Zeynep Gambetti ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Arendt Okumaları etkinliğimizin ilk oturumu geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Arendt’in problematiğini yol haritası olarak ele almak üzere, tarihin ögesel yapılarını egemenlik paradigması dediğimiz gelenek bağlamında yeniden düşündük.

 

İş, emek ve eylem kavramları arasındaki ilişkiyi, etkileşimleri ve farkları Marx, Spinoza ve Deleuze gibi farklı filozofların düşünce sistemleri bağlamında tartışmaya açtık. Eylem rizomatik ve çokluğu içeren yapısıyla öne çıkarken; iş, yaratıcı ve araçsal üretim mantığından çıkarak emeği görünmez kılan bir yapıyı işaret etmektedir.
Önümüzdeki derste ise emek ve iş kavramlarını daha derinlikli incelemek üzere tekrar bir araya geleceğiz. Katılım gösterenlere, Zeynep hocamıza ve Nostalji Kitap Kafe’ye teşekkürler. 

İkinci oturumun tarihi, yeri ve okumaları için mail kutularınızı kontrol edebilirsiniz. Görüşmek üzere!

 

s