+90 536 963 94 31
Antroposen ya da Kapitalosen: Yeni İklimler

Antroposen ya da Kapitalosen: Yeni İklimler

General Information

Antroposen ya da Kapitalosen: Yeni İklimler

Sözlerin tutulmadığı, vaatlerin yerine getirilmediğinin açıkça ortaya serildiği bir çağda insanı insan-olmayanlardan ayıran çizgiyi yeniden nasıl düşünmek gerekir? Doğaya egemen olma istenciyle karakterize olan Batı metafiziğinin Tanrıyı, hayvanı ve dünyayı yerinden ederek Varlığa kendi damgasını vurmaya çalışmasının huzursuzluğu bütün bir modernlik projesini katederek etkilerini güncel krizlere kadar yansıtır. Doğa-Kültür, Hayvan-İnsan, Cansız-Canlı, Nesne-Özne gibi kendi ürettiği ikili karşıtlıkları, farklılıkların aleyhine aşmaya çalışmanın yarattığı tahribat, Öznenin Tanrının yerini almaya başladığı bu dönemin somut ve maddi veçhesini oluşturur. İronik olan ise kendisini bu dönüşümün failini de aşındırıyor olmasıdır: On dokuzuncu yüzyılın gösterişli öz-güveninin ardından gelen kriz yüzyılı insanın doğaya ve doğadakilere egemen olma çabasına ilişkin bir yenilgiyi ortaya koyar. Burada söz konusu olan insanın kendisiyle ve kendi-olmayan olarak konumlandırdıklarıyla kurduğu taksonomik ilişkinin başarısızlığa uğramasıdır. Ancak bu başarısızlığın açıkça görünür olmaya başlamasından sonradır ki Heidegger insan-olmayana dönük bir hınç ile karakterize olan bu tarihten geriye dönüşe ilişkin arayışı onto-teolojik bir terminolojiye uygun olarak şöyle dile getirmiştir: “Bir Tanrıya daha gücümüz yeter mi?” 

Biz ise bu kampta başka bir sorunun peşine düşmek niyetindeyiz: Başka bir insana daha gücümüz yeter mi? Doğayı insanın dışında ve altında konumlandıran, Descola’nın “büyük bölünme” olarak adlandırdığı düşünsel yolların felsefi, sosyolojik, antropolojik, arkeolojik vs. derinliğini araştırmak belki de bize “insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu” Antroposen ya da Kapitalosen çağından çıkışa ilişkin birkaç ipucu verebilir. İnsanın dünya ve evren içerisindeki konumunu bir kez daha ve fakat bu sefer daha mütevazi bir şekilde düşünmenin yollarını arayan Haraway, Latour, Descola, Stiegler, Guattari, Serres gibi çağdaş düşünürlerin yanı sıra Hegel ve Marx gibi 19. yüzyıl filozoflarının çağdaş yorumlarına değineceğimiz bu kampta bize eşlik edecek hocalarımız: Çiler Çilingiroğlu, Emre Şan, Ferhat Taylan, Kağan Kahveci ve Toros Güneş Esgün olacaktır. Gezegenin krizi içerisindeki insanı veya insan krizinin ortasındaki gezegeni holistik bir yaklaşımla ele alan güncel sorunlara odaklanacağımız bu kampımıza hepiniz davetlisiniz.

 

Başvuru Formu

 

Tarih: 6-14 Ağustos 2024

Yer: Şirince Köyü, Kayserkaya Dağ Evleri

Eğitmenler: Çiler Çilingiroğlu, Emre Şan, Ferhat Taylan, Kağan Kahveci, Toros Güneş Esgün

 

info@gocebedusunce.org

 

 

s