+90 536 963 94 31

2024 Yaz Kampları 

1-4

Antroposen ya da Kapitalosen: Yeni İklimler (8-14 Ağustos)
Bu kampta hepimizi ilgilendiren temel bir sorunun peşine düşmek niyetindeyiz: Başka bir insana daha gücümüz yeter mi? Doğayı insanın dışında konumlandıran, Descola’nın “büyük bölünme” olarak adlandırdığı düşünsel yolların felsefi, sosyolojik, antropolojik, arkeolojik vs. derinliğini araştırmak belki de bize “insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu” bu krizden çıkışa ilişkin birkaç ipucu verebilir. İnsanın dünya içerisindeki konumunu bir kez daha ve fakat bu sefer daha mütevazi bir şekilde düşünmenin yollarını arayan Haraway, Latour, Descola, Stiegler, Guattari, Serres gibi çağdaş düşünürlerin yanı sıra Hegel ve Marx gibi 19. yüzyıl filozoflarının çağdaş yorumlarına değineceğimiz bu kampta bize eşlik edecek hocalarımız: Çiler Çilingiroğlu, Emre Şan, Ferhat Taylan, Kağan Kahveci ve Toros Güneş Esgün olacaktır.  Başvuru Sayfası

Politik Antropoloji (8-14 Ağustos)
8-14 Ağustos tarihleri arasında Şirince'de gerçekleştireceğimiz Politik Antropoloji kampında antropoloji disiplininin güncel siyasi bağlamlar ile kurduğu ilişkiler üzerine eğileceğimiz bir hafta geçireceğiz. Bir yandan, toplumsal değişime eşlik eden kültürel dinamiklere odaklanırken, diğer yandan politik iktidarın kültürel kodların oluşumundaki rolünü anlamaya çalışacağız. Antropolojinin güncel tartışmalarından metodolojik sıkışmalarına dek geniş bir yelpazede tartışmalar yürüteceğimiz bu kampın konuları: Politik antropolojinin mahiyetini kuir ve trans bir perspektif üzerinden ele alan saha çalışmalarının yanı sıra, hukuk antropolojisi çerçevesinde şekillenen sömürgeci afazi ve hafıza soruşturmalarını içerecektir. Zaman algısı, olay ve hafıza gibi kavramları tartışmaya açacağımız, "kutsal" etrafında şekillenen din antropolojisinin teolojik-politik içerimlerini sorgulayacağımız kampımıza hepiniz davetlisiniz. Bu kampta bize eşlik edecek olan hocalarımız: Aslı Zengin, Ayhan Yalçınkaya, Elif İrem Az, Özgür Sevgi Göral ve Zeynep Demirkol olacaktır.  Başvuru Sayfası

Sanat ve Mimarlık Tarih Yazımının Doğusuna Yolculuklar (8-14 Ağustos)
Bu kampta sanat ve mimarlık tarihi alanında çalışan akademisyenlerin politik değişimler ile şekillenen paralel biyografik ve akademik yolculukları içinden bu tanıklığı okumak, bu kişiler üzerinden akademik yolculukların nasıl biyografik odiselere dönüştüğünü incelerken bir yandan da akademik bilginin coğrafi sınırlar, yarılmalar (batı-doğu/kuzey-güney) ötesinde kişisel karşılaşmalar, aidiyetler, mesafeler üzerinden üretildiğini göreceğiz. Başvuru Sayfası

Mit ve Tragedya (27 Ağustos- 3 Eylül)
Mitler ve tragedyalar felsefeden sosyolojiye, edebiyattan psikanalize her alanda karşımıza çıkar. Peki düşünceyle bu denli iç içe olan mitler, düşünme biçimimizin kendisini ne ölçüde etkilemiştir?  Felsefenin doğuşuyla düşüncenin mythos’tan logos’a geçtiği sıklıkla söylenir. Platon’dan beri mitlerle iç içe gelişen batı felsefesi için bu hangi bakımlardan geçerlidir? Tragedyanın uygar insan arketipini kurmaktaki kurucu rolü,  bugün uygarlığa bakışımızı ne ölçüde trajikleştirmiştir? Kampımızda, mitler ve tragedyaları tüm bu sorular etrafında ele alacak, düşüncenin içinde varlığını hala sürdüren mitik veçhenin yapısını anlayabilmek üzere değerli hocalarımız ve sizlerle birlikte düşüneceğiz. Başvuru Sayfası

Dil ve Zihin Felsefesi (27 Ağustos- 3 Eylül)
Dil ve Zihin Felsefesi kampımızda, bu alanlardaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları ele alarak yeni yaklaşımları tartışmaya çalışacağız. İndirgemeci zihin felsefesine gelen eleştirilerle birlikte, zihin ve bilinç gibi kavramları felsefi olarak nasıl anlamlandırabileceğimiz sorusu üzerinde tekrar duracağız. Kullandığımız dilin ilkelerinden ve sınırlarından ne ölçüde haberdar olduğumuzu sorgulayacak, anlam ve doğruluk gibi kavramların ilk bakışta göründüğü kadar incelenmesi kolay kavramlar olmadığını keşfedeceğiz. Bu sayede aynı zamanda, dilin toplumsal ve bireysel kullanımlarının anlamı nasıl şekillendirdiğini ve belirlediğini, farklı dil edimlerinin de nasıl toplumsal ilişkileri ve edimleri kurduğunu göreceğiz. Başvuru Sayfası

Fragmantal Düşünce (3-9 Eylül)
Adorno, Benjamin, Simmel’de tam da bütünden ziyade parçalara odaklanan bir düşüncenin epistemolojik (doğru-yanlış), estetik (güzel-çirkin) ve politik (birey-toplum) kategorilerde nasıl bir dönüşüme yol açtığını ve bu dönüşümün sistem düşüncesinin hem kavramsal, hem de politik krizlerinden çıkmak için yeni bir imkân sağlayıp sağlayamayacağını ele almayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de düşüncenin parçalı yapısını teorik bir silaha dönüştürmüş üç düşünürden, Berlin akademisinin “yabancısı” Georg Simmel’den, modernitenin ön-tarihinin “arkeoloğu” Walter Benjamin’den ve diyalektiğin “radikal karamsarı” Theodor W. Adorno’dan yararlanacağınız. 3-9 Eylül tarihleri arasında Gümüşlük Akademisi’nde düzenlenecek olan bu kampta eğitmenlerimiz Cana Bostan, Gaye İlhan Demiryol, Gökhan Yavuz Demir, Semih Bilgin ve Umur Başdaş’ın katkılarıyla bu soruları hep birlikte tartışacak ve çeşitli cevaplar arayacağız.  Başvuru Sayfası

Psikanaliz Kampı (3-9 Eylül)
Bu kampımızda insanın kimlik oluşumu ve ilişkilerindeki dinamikleri, insanın zihinsel ve dilbilimsel dünyasındaki çatışmaları, psikanalizin toplumsal ve kültürel bağlamda nasıl şekillendiğini ve psikanalizin kişisel ve toplumsal iyileşme üzerindeki etkilerini anlayamaya çalışacağız. Bu amaç için, birbirinden değerli hocalarımızla, insanın duygu ve davranışlarının altında yatan bilinçdışı güçleri ve süreçleri anlamak için bir çaba olarak ortaya çıkan psikanalizi Freud’dan bu yana orataya çıkan farklı bazı yaklaşım ve ekolleriyle ele alacağız Eğitmenler: Alev Özkazanç, Hakan Gürvit, Hüseyin Deniz Özcan, Murat Erşen, Nami Başer.  Başvuru Sayfası

Sorularınız için: 

info@gocebedusunce.org


Deniz Çiftçi  533 610 03 30
Devrim Geygel 532 154 42 93
Hüseyin Deniz Özcan 536 963 94 31
Ege Polat 5392579886

 

s