+90 536 963 94 31

Göçebe Düşünce Derneği en temelde akademik kaygılarla bir araya gelmiş bir grup insandan oluşmaktadır. Temel amacımız kendisine ifade alanı bulmakta zorlanan ve belli tipte ilgilere sahip olan kimseleri; düşünmenin, duyumsamanın, konuşmanın ve dinlemenin incelikli biçimleriyle karşılaşabilecekleri bir ortamda bir araya getirerek, düşünmenin zorunlu olarak birlikte düşünmek olduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktır. Zira yaşadığımız coğrafyada eksikliğini baştan beri duyumsadığımız şey, bugün bizim felsefi, politik, etik, estetik, sosyolojik vs. ilgilerimize cevap veren biçim ve içeriklerin görünüşe çıktığı, düşünmenin derinlikli biçimleriyle karşılaşmaya imkân veren etkinlik ve organizasyonlardır. Düşünsel ve/veya sanatsal üretim faaliyetlerini ayrı ayrı gerçekleştirdiğini bir biçimde bildiğimiz fakat henüz tanışmadığımız kimselerle karşılaşmamıza imkân vermesi beklenen görünüşler alanının bu azami darlığına, üniversitelerin git gide bu tip karşılaşmaların arka planını oluşturmaya yönelik temel işlevlerini kaybedecek şekilde yozlaşmaları eklendiğinde bu türden bir oluşumu başlatmak neredeyse zorunlu bir hale gelmiştir. 

O halde Göçebe Düşünce Derneği’nin mevcut durumda üniversitenin içerisine sürüklendiği akademik kriz sonucu ortaya çıkan bir oluşum olduğu ve aslında üniversite kurumunun karşılaması gereken akademik bir ihtiyaçtan doğduğu söylenebilir. Fakat oluşumun ilgileri bununla sınırlı değildir; hedefi bütün bir yaşamı kuşatmak ve aslında dolu dolu yaşanabilecek bir yaşamın yeniden-örgütlemesine mütevazı bir katkı sunmaktır. Tam da bu nedenle, aynının asık suratı ile karşılaşmamak için olabildiğince farklı kesimden ve tipten insanı bir araya getiren odaklı eğitim programları düzenlemek; fakat aynı zamanda bu etkinlikleri ele alınan konunun derinlemesine tartışıldığı salt entelektüel bir buluşmanın da ötesine taşımak oluşumun amaçları dahilindedir. İçerisine sıkıştırıldığımız konferans salonlarında geçen birkaç saatin ötesine taşınan bu odaklı eğitim programları, skolastik birer akademik faaliyet olmanın ötesinde, katılımcılarına zamanın ve mekânın yeniden örgütlendiği ve başka bir bir-arada-oluş imkanının gülümseyen yüzünün yeniden görünür olduğu bir yaşam kesiti sunmak amacıyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla, anlamak ve değiştirmek üzerine bina edilmiş bu etkinliklerin, alıştırılmış olduğumuzdan başka türlü bir yaşamı arzulayanlar tarafından neşeli bir sıçrama tahtası olarak kullanılması Göçebe Düşünce Derneği üyelerini son derece tatmin ve memnun edecektir. 

 
s