+90 536 963 94 31
Respublika Okumaları IV : Tinin Fenomenolojisi

Respublika Okumaları IV : Tinin Fenomenolojisi

Kamp Tanıtımı

Güç ve Anlama Yetisi, Görünüş ve Duyu-üstü Dünya. Hegel’in koyduğu bu yüklü başlığı nasıl anlamamız gerekir? Anlama Yetisinin Güç ile ne gibi bir ilişkisi olabilir? Ve eşyanın İçi olarak eleştirel bir şekilde konumlandırılan bu Güç, Duyu-üstü olarak nitelendirilen kavramsal dünyaya ne bakımdan bir giriş sağlayabilir? 8 Ocak Pazar günü, respublika’da gerçekleştireceğimiz bu derste bir önceki oturumda başladığımız Bilinç bölümünü bu gibi soruları cevaplayarak tamamlayacağız. Bir yandan Anlama Yetisinin Kendinin Bilinci (Öz-Bilinç) ile sonlanan diyalektiğini haritalandırmaya çalışırken Hegel’in modern epistemolojinin paradigmatik bilme biçimi olan temsil mantığını nasıl iptal ettiğini ele alacak; diğer yandan ise Kant ile yapılabilecek herhangi bir hesaplaşma fırsatını kaçırmayan Hegel’in bu temsil mantığının yerine koyduğu kendine özgü dolayım (olumsuzlama) mantığını onun Saf Aklın Eleştirisi’ne getirdiği eleştirileri detaylandırarak anlamaya çalışacağız. Böylece tek arzusu kendini nesnesinde tanımak olan Tinin Narsisizminin en belirgin işareti olan ayna modelinin Tinin Fenomenolojisi’nde ilk olarak nasıl ve nerede ortaya çıktığını da belirleme şansını elde etmiş olacağız.

Başvuru Formu

s