+90 536 963 94 31
Mit ve Tragedya

Mit ve Tragedya

Kamp Tanıtımı

Başvuru Formu 

İçerik: Antik Yunan dünyası, sadece batı medeniyeti için kurucu bir köken rolü üstlenmemiş, aynı zamanda ortak bir referans noktası olmuştur.  Mit ve tragedyalar felsefeden sosyolojiye, edebiyattan psikanalize her alanda tekrar tekrar karşımıza çıkar. Antik Yunan düşüncesinin referans dünyası, kendine yeni kılıklar altında bir yer bulmayı daima başarır. Sisifos artık sadece tanrıların cezalandırdığı bir tiran değil, Camus ile birlikte kendi intiharı ile yüzleşen modern insandır. Oedipus bundan böyle tam da kendi felaketinden kaçmaya çalıştığı noktada felakete sürüklenen trajik kahraman değil, Freud ile birlikte bebeklikten çocukluğa geçişteki temel komplekstir. Antigone artık sadece trajedilere konu olmuş Thebes prensesi değil, insani yasa ile çatışan ilahi yasanın vücut bulmuş halidir. Mitik düşünme biçimini reddetmek isteyen batı düşüncesi, mitlerle düşünmekten vazgeçememiştir.

Öyleyse düşünceyle bu denli iç içe olan mitler, düşünme şeklimizin kendisini ne ölçüde etkilemiştir? Felsefenin doğuşuyla birlikte düşüncenin mythos’tan logos’a geçtiği sıklıkla söylenir. Platon’dan beri mitlerle böylesine iç içe gelişen batı felsefesi için bu hangi bakımlardan geçerlidir? Tragedyaların uygar insan arketipini kurmaktaki kurucu rolü, bizim bugün uygarlığa bakışımızı ne ölçüde trajikleştirmiştir? Düşüncenin içinde varlığını hala sürdüren mitik veçhenin yapısını anlayabilmek için, öncelikle mitlerin ve tragedyaların nasıl bir mantıkla işlediğini anlamamız gerekir.

Tam da bu sorular etrafında Gümüşlük Akademisi’nde şekillendirdiğimiz Mit ve Tragedya kampına hepiniz davetlisiniz.

 

 Başvuru Formu

 

Yer: Gümüşlük Akademisi

Tarih: 27 Ağustos - 2 Eylül

Eğitmenler: Devrim Sezer, Levent Kavas, Nazile Kalaycı, Hakan Atay, Hüseyin Deniz Özcan ve Ömer Araydın

Detaylı bilgi için:

Deniz Çiftçi - denizciftci11@gmail.com - +90 533 610 03 30

*Bu programa kayıt olduğunuz takdirde aynı hafta gerçekleşecek Dil ve Zihin Felsefesi kampının derslerine de katılabilirsiniz. Program hakkında detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için:
info@gocebedusunce.org

 

Nazile Kalaycı: Odysseia: Çöküş mü, Yükseliş mi?

Büyük Dönüşüm ve Açmazları

Homeros’un Odysseia destanı uygarlığın ortaya çıkış anını epik bir tarzda sunan kadim anlatılardandır; destanın kahramanı Odysseus ise uygar insanın arketipidir. Uygarlık derken topluluk hayatının yeni bir düzenlenişini, politikanın ve rasyonel düşünmenin topluluk hayatına dahil edilişini kastediyoruz; insanlık için büyük olaylara gebe bir başlangıç anıdır bu. Ne var ki her yeni başlangıcın bir takım kriz ve sapmalarla gerçekleştiğini de kabul etmek gerekir. Bu destanın başarısı tam da ‘eski’ ile ‘yeni’, ‘geleneksel’ ile ‘modern’ karşılaşmasından neşet eden problemleri göstermesinde, ‘çöken’ ve ‘yükselen’ değerleri bir arada sunarak dahil olduğumuz politik topluluğun açmazlarını dile getirmesinde yatar. Bu yüzden çoğunlukla Odysseus’un başarılarına ve kahramanlıklarına –dahası bu başarılar ve kahramanlıklar sayesinde gerçekleşen benlik inşasına– odaklanarak okunmuş bu eseri başka bir şekilde okumak da mümkündür. Bu derste amaçlanan Odysseia destanını “politikanın açmazları”, “teknikteki uygarlaşmanın yönü”, “nostalji”, “gösterge rejimi” gibi temalar çerçevesinde incelemektir.

Hakan Atay: Trajedi: Ömür Muhasebesi

Göçebe Düşünce Derneği’nin harikulade üyelerinin inanılmaz cömertliğiyle davet edildiğim yaz kamplarında bir süredir ömürler hakkında düşünüyorum. 2021’deki Edebiyat ve Hafıza Çalışmaları Kampı için hazırladığım “Ömürlülük: Gerçekçi Bir (İki) Hafıza Teorisi” ve 2022’de düzenlenen Edebiyat Kampı’nda sunduğum “Ömür Avcıları: Edebiyat ve Gerçeklik” seminerlerini bu yıl yeni bir sözlü denemeyle sürdürmek niyetindeyim. Bu sefer Fernando Pessoa’nın Huzursuzluk Defteri (dilimize Huzursuzluğun Kitabı adıyla çevrildi) ve Faust metinlerinden yola çıkmayı planlıyorum. Düşünceyle yaşam arasındaki gerilimin yükünü sırtlanan trajedinin aslında bir ömür muhasebesi olduğunu öne süreceğim. 

Devrim Sezer 

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecek)

Levent Kavas 

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecek)

Hüseyin Deniz Özcan 

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecek)

Ömer Araydın 

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecek)

 

s