+90 536 963 94 31
Eleştirel Post-Hümanizm: Edebiyat ve Sanat

Eleştirel Post-Hümanizm: Edebiyat ve Sanat

Kamp Tanıtımı

Başvuru Formu

Batı düşünce tarihinin hümanist temelleri günümüzde nasıl aşılabilir? Belki de gayri-beşerî varlıkların insanlarla kurduğu ilişkinin kıvrımlarını anlamak ancak onlara yöneltilen şiddetin ve bütün bu yaşantının hafızasını tartışmaya açmakla mümkündür. Tam da bugün, insanı insan olmayandan ayıran çizgiyi yeniden sorgulamaya açan ekoloji, eko-feminizm, yeni materyalizm gibi akımların rehberliğinde, edebi eserleri ve post-hümanist edebiyatı tartışmaya açmak istiyoruz. ‘Eleştirel Posthümanizm: Edebiyat ve Sanat’ adını verdiğimiz bu konuşmalarda, öncelikli olarak güncel edebi eserlere odaklanacak olsak da, bu kurgu eserlerin ne tür toplumsal hafıza biçimlerini gündeme getirdiğini ve animizm, totemizm gibi kadim pratiklerle ne gibi olası ilişkileri içerdiğini hocalarımız Deniz Gündoğan İbrişim ve Özlem Öğüt Yazıcıoğlu ile birlikte konuşacağız. Etkinliğimiz 27-28 Ocak’ta, Şişli’de Nostalji Kitap Kafe’de gerçekleşecektir. Hepinizi bekleriz.

 

Deniz Gündoğan İbrişim
 
Eleştirel Posthümanizm Işığında Hafıza, Yaşam ve İyileşme
 
Eleştirel posthümanizm insan öznenin muhayyel ve kuramsal bağlamda mutlak hakimiyetinin öncelendiği ve korunduğu alanlara müdahale ederken ben ve öteki, özne ve nesne, doğa ve kültür, insan olan ve insan olmayan sözde kategorilerine dair yerleşik etik anlayışı mercek altına alır. Aynı zamanda insan ve insan olmayan her tür varlığın dolaşıklığından tezahür eden duyusal ve maddesel özneleşme süreçlerini, yeryüzündeki farklı kırılganlıkları odağına alır. Bu seminerde ilkin eleştirel posthümanizmi bir şemsiye disiplin olarak düşünerek eleştirel posthümanizmi hem kuramsal hem de metodolojik olarak tanımlayacağız. Ardından çağdaş dünya edebiyatından ve çağdaş sanattan örnekler eşliğinde eleştirel posthümanizmin nasıl daha eşitlikçi ve adaleti gözeten farklı hafızalar, yaşam biçimleri ve krizler çağında iyileşme modelleri yarattığını ele alacağız.
 
Programın ilk gününde posthümanizm, feminist posthümanizm, ekofeminizm, yeni materyalizm gibi birbirinden yakından beslenen disiplinler ile ortaya koydukları ortak yer yer de farklılaşan önermeleri ve eleştirileri tartışacağız. Programın ikinci gününde Ortadoğu, Afrika, Asya ve Amerika’ya uzanarak çağdaş kurmaca metinler ve görsel sanatlardan örnekler inceleyeceğiz ve eleştirel posthümanizmin ne tür müdahale ve dönüşüm alanları yarattığını konuşacağız.
 
Bu seminer bizi hem geçmişe hem günümüze dair yaralara, kırılgan ve yaralanabilir hayatlara eleştirel posthümanizm penceresinden bakmaya davet ediyor.
 
(İncelenecek yazar ve sanatçılardan bazıları Yaşar Kemal, Bilge Karasu, Sema Kaygusuz, Deniz Gezgin, Mary Mattingly, Pamela Phatsimo Sunstrum ve Zarina Muhammad.)

 

Özlem Öğüt Yazıcıoğlu’nun konuşmalarının özetleri:


“Animizm, Totemizm ve Şamanizmin Posthümanist Düşünceye Getirdiği Perspektifler”:  
 
Bu konuşmada, özellikle Orta Asya’da gerek avcılıkla, gerek bulundukları coğrafyadan yarı evcilleştirilmiş, ren geyiği gibi hayvanlardan ve bitki örtüsünden yararlanmak suretiyle yaşam biçimlerini oluşturmuş bazı yerel göçebe toplumların şamanik, animist ve/veya totemist kültürlerinin, insan ve insan olmayan varlıkların ilişkisel ve birbirine bağlı varoluşunu vurgulayan etik yaklaşımının günümüzde posthümanizm düşüncesine getirdiği farklı boyutlar ele alınacak ve böylece özellikle doğa-kültür, beden-ruh gibi düalizmler sorgulanacaktır. Bu konu, özellikle bu coğrafyada yazılmış veya orayı konu alan romanlardan örnekler ile de irdelenecektir.
 
 
“Çevreci Edebiyatta İnsan-merkezciliğe Direnme ve İyileşme Biçimleri”:
 
Bu konuşmada Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Doğu Asya ve Avustralya gibi farklı kıtalardan çağdaş yazarların insan-merkezciliğe, dolayısıyla türcülük, ırkçılık ve cinsiyetçiliğe dayanan neoliberal politika ve projeler nedeniyle baskıya uğrayan, yerinden ve doğal yaşamından mahrum edilen insanların ve diğer türlerin hikayelerine ve onların farklı direniş biçimlerine odaklanan edebi eserlere değinilecektir. Aynı zamanda da bu eserlerin, yok edileni, unutulan veya unutturulanı tekrar hatırlatıp yaşatmak için en önemli araç olan yazının veya diğer sanatsal eylemlerin iyileştirici gücüne işaret eden yanları vurgulanacaktır.

 

Program

27 Ocak Cumartesi
11.00-13.00 Deniz Gündoğan İbrişim - Eleştirel Posthümanizm Işığında Hafıza, Yaşam ve İyileşme
14.30-16.30 Özlem Öğüt Yazıcıoğlu- Animizm, Şamanizm ve Totemizmin Posthümanist Düşünceye Getirdiği Perspektifler

28 Ocak Pazar
11.00-13.00 Özlem Öğüt - Çevreci Edebiyatta İnsan-Merkezciliğe Direnme ve İyileşme Biçimleri
14.30-16.30 Deniz Gündoğan İbrişim - Eleştirel Posthümanizm Işığında Hafıza, Yaşam ve İyileşme 2
17.00-18.30 Forum ve birlikte soru cevap oturumu

Başvuru Formu

Sorularınız için: info@gocebedusunce.org

+90 538 540 19 21

s