+90 536 963 94 31
Dil ve Zihin Felsefesi

Dil ve Zihin Felsefesi

Kamp Tanıtımı

Başvuru Formu

İçerik: Analitik felsefe geleneği içerisinde, dil ve zihin kuşkusuz en çok ilgi gören konular olmuştur. Bir yandan, dile ilişkin anlam ve doğruluk gibi kavramların muğlak kalması, sadece gündelik dili değil, felsefe yaptığımız dilin kendisini de felsefi bir sorunsal haline getirir ve bizatihi felsefenin nasıl bir dille yapılması gerektiği sorusunu ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu süreç, sadece anlam ve doğruluk teorileri üretmez; yeni felsefi dil pratikleri de ürettir. Diğer yandan, dil felsefesinde yaşanan gelişmeler zihinsel kavramlarımızı nasıl anlamlandırdığımız sorusunu ortaya çıkarmış ve zihinsel dünyamızın nasıl ifade edilebilmesi gerektiğine dair farklı teoriler üretmiştir. Tüm bu etkenler, dil ve zihin konularını analitik felsefe için üzerine fikir yürütmesi en üretken ve geniş alanlar haline getirir.

Dil ve Zihin Felsefesi kampımızda, bu alanlardaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları ele alarak yeni yaklaşımları tartışmaya çalışacağız. İndirgemeci zihin felsefesine gelen eleştirilerle birlikte, temel kavramları nasıl anlamlandırabileceğimiz sorusu üzerinde duracağız. Kullandığımız dilin ilkelerinden ve sınırlarından ne ölçüde haberdarız? Anlam nedir? Ya da bir şeyi doğru olarak adlandırmak ne anlama gelir? Dilin toplumsal ve bireysel kullanımının bu en temel kavramları nasıl şekillendirdiğini ele alacağımız bu kampta, Analitik felsefe için kurucu etkileri olmuş ancak düşünceleri ve eleştirilerini güncel felsefe tartışmaları içine konumlandırması güç olan Sellars, Austin ve Wittgenstein gibi figürleri de bir kez daha tartışmaya açmayı amaçlayacağız.

Kampımızda Enver Utku Batur, Erhan Demircioğlu, İlhan İnan, Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu, Levent Kavas ve Serkan Sansar hocalarımız, dil felsefesi ve zihin felsefesi üzerine dersler verecek, bu konulardaki güncel meseleleri birlikte tartışmaya çalışacaklardır.

 

Başvuru Formu

Yer: Gümüşlük Akademisi

Tarih: 27 Ağustos - 2 Eylül 2024

Eğitmenler: Enver Utku Batur, Erhan Demircioğlu, İlhan İnan, Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu, Levent Kavas ve Serkan Sansar

Detaylı bilgi için:

Ege Polat egepolat@gocebedusunce.org 05392579886

Nehir Evin - nehirevin7@gmail.com 0 539 708 5249

Enver Utku Batur - eubatur@gmail.com 0 543 781 37 55

*Bu programa kayıt olduğunuz takdirde aynı hafta gerçekleşecek Mit ve Tragedya kampının derslerine de katılabilirsiniz. Program hakkında detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlhan İnan: Bilmediğini Bilmek

Derslerimizin odağında felsefede ve bilimde oldukça ihmal edilmiş olan şu sorular olacak: 

        Bir zihin bir şeyi bilmediğinin nasıl farkına varabilir? 

        Bilmediğini bilebilmek için dil gerekli mi?

        Bilmediğimiz bir şeyi dilsel/zihinsel olarak nasıl temsil edebiliyoruz?

        Bilmediğini bilmek ile merak etmek ve soru sormak arasında nasıl ilişkiler bulunur?

Tartışmalarımızın büyük bölümü zihin felsefesi ile dil felsefesinin kesiştiği bir alanda olacak.  

Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu: Pragmatizm

Bu ders, bir felsefi düşünce akımı olarak pragmatizmi konu alır. Günümüzde pragmatizm, analitik ve kıta felsefi geleneklerine üçüncü alternatif olarak gösterilecek kadar önem kazanmıştır. Derste öğrencilerin ana akım felsefe geleneklerine karşı gelişen pragmatik tepkinin özüyle karşılaşması amaçlanmaktadır. Kampın teması bağlamında özellikle pragmatism ve çıkarımcılık (inferentialism) arasındaki ve pragmatism ve bütüncülük (holism) arasındaki bağlantı nedir sorularının üzerinde durulacaktır.  Dersin anlatımında: doğruluk, anlam, alışkanlık, eylem, alışveriş, etkileşim, örtük/açık ayrımı gibi kavramlar kullanılacaktır.

Levent Kavas:

“Well, God has arrived. I met him on the 5:15 train. He has a plan to stay in Cambridge permanently.”

Wittgenstein’ın 18 Ocak 1929 günü Cambridge’e dönüşüyle düşüncesinin dönüşü arasındaki ilişkiye bakalım: Neye döndü, neden neye dönüştü, geri mi döndü, dediğinden mi yolundan mı döndü, …, dönmese miydi?

Enver Utku Batur

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecektir.)

Erhan Demircioğlu

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecektir.)

Serkan Sansar

(Detaylar yakın bir zamanda eklenecektir.)

s