+90 536 963 94 31
Beden Sanat Direniş

Beden Sanat Direniş

Kamp Tanıtımı

Sınırların, sabitlerin ya da derinliksiz yüzeylerin tekrar pratikleri üzerinden oluştuğu ve normların tanınırlığının ancak bu soyut tekrarlarla mümkün olduğu kabulünden hareket eden feminist queer teori, bedenleri ören güç ilişkilerine dikkat çeker. Burada söz konusu olan, bedenlerin inşasında asli rol oynayan ilişkiler ağına dışsal kuvvetler olarak bakmayı değil; bu ilişkilere, kendi öznelliklerimizi kuracağımız direniş alanını da içerisinde barındıran karmaşık etki ağları olarak yaklaşmayı önermektir. Toplumsal yaşamı kuran tekrarların görünürlüğü derinliksiz yüzeyden kazınmaya başladığında, kültürel politikaların somut çıktılarının bedenler üzerinde uyguladığı güç ve baskı belirgin hale gelir. Sanatsal üretimin yarattığı aksatıcı anlar ise özdeşliği sekteye uğratan ve alışılagelmişin dışındaki farkın görünümünü ortaya koyan merceklerde saklıdır. Bu yüzden sanat bir bakıma bir mercek yontma faaliyeti, belli bir biçimde olduğunda ise bizatihi direnişin alanıdır. Bedeni kuşatan bütün bu politik ilişkilerin arasında, sanatın direniş içerisinde kurulan ve direnişi kuran özgürleştirici gücü, yeni mahremiyet ve öznelliklerin kurulacağı bir arka planı meydana getirir. Böylece direnişe yeni bir estetik boyut katılır: İktidar yaşamı ve bedeni aynılaştırarak işlerken; sanat, deneyimi farklılaştırmak gibi doğrudan politik bir “misyon”u zaten edinmiş demektir.

8 Nisan Cumartesi günü Karşı Sanat Çalışmaları adlı mekanda Boun Sergi/Yuva ortaklığında gerçekleşecek bu etkinlik; bedenin inşasına, beden politikalarına, yaşam ve ölümün siyasetine, sanatın yarattığı direnişe ve estetik/politika/beden ilişkisine yakın bir bakış sunmayı hedeflemektedir. Saat 11.00’de başlayacak olan bu etkinlikte Aslı Zengin ve Neriman Polat’ın katılımıyla iki ders işlenecek, akşamında ise Boun Sergi/Yuva’nın beden ve direniş üzerine hazırladığı seçkinin açılışı, performans gösterisiyle birlikte gerçekleşecektir. Sergiyi bir hafta boyunca Karşı Sanat Çalışmalarında ziyaret edebilirsiniz!

 

Başvuru Formu

s