+90 536 963 94 31
Müzikoloji Kampı 2021

Müzikoloji Kampı 2021

  • Etkinlik Tarihi: 2012-08-12

Gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkan müzik pratikleri hem tarihsel hem de kültürler arası bağlamda farklılık göstermektedir. Bazen yalnızca bir sahneye eşlik etmek için kul ...

Devamı

Antik Çağ Felsefesi Kampı

Antik Çağ Felsefesi Kampı

  • Etkinlik Tarihi: 0000-00-00

Bu kampta bir yandan felsefii geleneğin kökenlerine inmeye çalışırken, diğer yandan söylenceler ile felsefe arasındaki gerilimli ilişkiyi ele almaya çalışacağız. ...

Devamı

Sanat Felsefesi Kampı: İmge ve Anlam Okumaları

Sanat Felsefesi Kampı: İmge ve Anlam Okumaları

  • Etkinlik Tarihi: 0000-00-00

26 Ağustos - 1 Eylül Tarihleri Felsefe ve sanatın birbirini kapsadığı metinlerden yola çıkarak derinlikli okumalar yaptığımız bu kampta, aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen katılı ...

Devamı

Çağdaş Felsefe Kampı

Çağdaş Felsefe Kampı

  • Etkinlik Tarihi: 0000-00-00

Çağdaş Felsefe yalnızca kronolojik bir sınıflandırma değil aynı zamanda geçmiş yüzyılların felsefi problemlerine karşı alınan yeni tavırları imler. Bu yeni tavırlar, özellikle 19 ...

Devamı

Göçebe Düşünce Derneği- İstanbul Buluşmaları 2: Gerçekliğin Sınırında Oyun

Göçebe Düşünce Derneği- İstanbul Buluşmaları 2: Gerçekliğin Sınırında Oyun

  • Etkinlik Tarihi: 0000-00-00

Gazhane’de gerçekleştireceğimiz buluşmaların ikincisinde Oyun ve Gerçeklik Kavramlarını iki farklı metodoloji ile ele alıyoruz: Etkinliğin ilk kısmında oyuncul aktivitelere psikanalitik ...

Devamı

Köpeklerle Felsefe

Köpeklerle Felsefe

  • Etkinlik Tarihi: 0000-00-00

Elis Şimşon ve Emre Koyuncu'nun; Levinas, Deleuze ve Haraway ekseninde perspektifler sunduğu bu etkinlikte, ilk oturumda Elis Şimşon'u, ardından gelen ikinci oturumda ise Emre Koyuncu'yu dinledi ...

Devamı

s